In de periode van september tot en met april hebben we elke maand een ‘Bijbelavond’. Dan wordt een bepaald thema belicht vanuit diverse invalshoeken en zoeken we ernaar, wat Gods Woord erover zegt. De avonden zijn bedoeld om ons vanuit de Bijbel toe te rusten, om in het dagelijkse bestaan als christen te leven voor Gods aangezicht, in liefde tot Hem en in een goede verhouding met onze naaste. De thema’s worden ingeleid door de Pastoraal werker of de Predikant en er is gelegenheid te reageren of vragen te stellen. De avonden zijn voor iedereen toegankelijk en beslaan ongeveer anderhalf uur. Vooraf worden ze met plaats en tijd aangekondigd in de Zaaier.