7 maart 2020

Geachte gemeenteleden,

In verband met het Coronavirus is er al eerder besloten om de collecte niet meer in de dienst te houden, maar bij de uitgang. Met het doorgeven van de collectezakken is het mogelijk dat het virus ongemerkt wordt doorgegeven en dat willen we hiermee zoveel mogelijk beperken.

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering hebben we ook nagedacht hoe we met het Heilig Avondmaal in deze tijd omgaan. We hebben besloten bij het komend Heilig Avondmaal om niet uit de avondmaalsbekers te drinken maar uit kleine plastic bekertjes. We zijn ons ervan bewust dat bij gebruikt van plastic qua milieu eisen ook wel bedenkingen zijn, maar op dit moment lijkt het ons beter om dit te doen omdat we het risico op besmetting willen minimaliseren in geval iemand het onwetend bij zich heeft. Verder zullen we het brood zo min mogelijk aanraken. Probeer daar ook aandacht aan te geven met het doorgeven van de schalen.

Wij als kerkenraad zullen elkaar tijdelijk geen handen geven, alleen de ouderling van dienst zal dat doen aan het begin en einde van de dienst.

Nog wat andere tips:

  • Wees voorzichtig met het doorgeven van snoep.
  • Indien u zich niet lekker voelt, grieperig gevoel, hoesten of verkoudheid, blijf dan thuis. U kunt dan meeluisteren via internet of via de kerkradio.
  • De kerk is een plaats met veel mensen dicht op elkaar. Indien u moet hoesten, probeer dat in uw ellenboog te doen en zoveel mogelijk met uw hoofd naar beneden.
  • Raadpleeg regelmatig de gebruikelijke nieuwsbronnen zoals het RIVM.

De kans op een eventuele overdracht van het virus willen zo klein mogelijk houden.

We leven in afhankelijkheid van onze hemelse Vader, maar we hebben ook onze verantwoordelijkheid als gemeente en als kerkenraad hierin te nemen.

Zullen we als gemeente hier biddend mee omgaan?

Namens de kerkenraad,

Ais Brokking (scriba)