Bij een gemeentelid groeide het verlangen om het gebed van afgelopen zondagmorgen (22-3-20) in de kerkdienst te transcriberen en breder te delen. Met instemming van ds. Verboom wordt hierbij het gebed weergegeven.


Zondagmorgen 22 maart 2020

Een zondag met een nagenoeg lege kerk (27 mensen) omdat het Coronavirus rondwaart.

Een zondag waarop geen Avondmaal kan worden gevierd.

Gebed uit de dienst van die dag,
waarin we ons gezamenlijk verootmoedigen voor Gods aangezicht. Waarin we de intense nood bij God brengen.
En Hem smeken over ontferming
voor land en volk op tal van gebieden.
Een gebed dat een toevoeging is bij
veel publieke uitspraken, waaronder de
recente toespraken van ZM de koning (20-3-20) en
ZE de minister-president (16-3-20).
Laten we ook zelf in gedachten meebidden met dit gebed.
En/of: Dit gebed nog eens persoonlijk overdoen.

Ds. J.W. Verboom, voorganger van de
Nederlands Hervormde gemeente te Groot-Ammers.

Wij zullen met elkaar de Bijbel gaan lezen. Daarvoor is de Heilige Geest nodig:

Zullen wij ons verootmoedigen voor Gods aangezicht en bidden om de Heilige Geest?

Heilige een ontzagwekkende God, U bent
Heilig en geducht. U laat de volkeren beven
en sidderen. U laat ons schrikken
en elke morgen als we weer wakker worden, worden we wakker in diezelfde werkelijkheid.
Nu het verderf van het virus rondgaat rondom onze huizen maken wij ons klein voor Uw Heilig aangezicht en wij worden stil, gewoon stil
als we de beelden zien. Beelden van over de hele wereld. Beelden uit het Italiaanse Bergamo,
als we de verhalen horen van ons eigen

verpleegkundig personeel.
Heere, we zijn ziek als land. We zijn verstomd,
we kunnen onze mond niet open doen.
U laat het kwaad toe, Uw gedachten zijn
hoger dan onze gedachten.
Ondoorgrondelijk zijn Uw wegen en wij
spreken Uw hoogheid niet tegen.
Bewaar ons voor opstand, voor verzet.
De goddeloze zullen zeggen: ‘Waar is dan uw
God.’ Er ís geen God en zij vloeken
vanwege het virus.
Heere, behoedt ons voor vloeken voor ongeloof. Vergeef ons ons verzet. Vergeef ons door het
bloed van Jezus en leer ons in deze ramp die zoveel slachtoffers eist de toevlucht te zoeken
tot U alleen die de woorden hebt van het
eeuwige leven.
U Heere Jezus Christus kunt deze zuchtende schepping die het verderf in de
longen heeft tot bedaren brengen.
De schepping is aan U onderworpen.
U hoefde maar tegen de golven te zeggen
‘zwijg wees stil’ en zij moesten gehoorzamen. Welnu, onze grote ontzagwekkende God van
het verbond, die de goedertierenheid in
acht neemt, wij hebben tegen U
gezondigd in gedachten, woorden, werken.
We hebben U zo vaak níet gezocht. Als
land hebben nergens recht op. We ervaren
onze onmacht en laat al de moeite die
ons getroffen heeft niet gering zijn
voor Uw heilig aangezicht.
Gedenk de angst die er is onder onze
bevolking.
Vergeef onze bezorgdheid, want U
hebt gezegd ‘Wees niet bezorgd over wat u
zult eten en drinken’.
Vergeef ons ons hamstergedrag, doorbreek die angstige reflex waarbij we onze naaste als
een concurrent zien in plaats van als onze
naaste.
Behoedt ons in deze tijd voor verveling
isolement en agressie. Geef dat onze kinderen

thuis zo goed mogelijk mee kunnen doen in het nieuwe dagprogramma in huis. Behoedt voor irritaties, ruzietjes, gevechten. Wees met onze jongens en meisjes die hun vriendjes missen, de school missen, juf of meester missen.

Wees met onze kinderen die bang kunnen
zijn voor opa of oma, voor zichzelf. Wij dragen ouders aan U op die alleen staan voor
een stuk thuisonderwijs. Dat kan ook veel van hen vragen. Zegent U onderwijzend personeel op afstand.
Wij bidden U dat de lichamelijke nood van ons land ook niet zal leiden tot psychische nood.
We denken aan de vele informatie die op ons
af komt. De onrust die het met zich mee brengt. De onzekere doordenking van verschillende ideeën. De spanning ook voor het verplegend personeel en artsen in de ziekenhuizen.
Heere, gedenkt U die meer dan 100.000 kwetsbare ouderen in verpleegtehuizen nu
die op slot zijn. We bidden voor hen die
onder hoge werkdruk staan met de angst om
ook nog zelf besmet te worden, zowel hier
in Nederland maar ook in andere landen
om ons heen in Europa.
Gedenk dit werelddeel, gedenk Italië.
We worden geraakt door de slagvelden die we zien op de beelden.
Jezus Christus ontferm U.
We bidden voor uitvaartondernemingen die het druk hebben. Voor begrafenisondernemers op wie zoveel af komt in deze tijd. Voor mensen
die hun geliefden niet kunnen begraven en we dragen patiënten aan U op die eenzaam sterven. Dat lijkt ons vreselijk.
We bidden voor huisartsen.
De huisartsenpraktijk Bouman dragen we in het bijzonder aan U op hier in het dorp. We bidden voor ziekenhuizen die een tekort hebben
aan de beademingsapparatuur. Geeft U
nieuwe deuren die open gaan. Help op de IC’s. Gaat U rond in Uw liefde als een verpleegkundige en raakt U Heere als

een goddelijke Verpleegkundige de bedden en de mensen aan. Geef leidinggevende wijsheid om alles te managen en te organiseren op de zorgafdelingen.

We bidden, Heere voor de tekorten die er
zijn, voor mondkapjes. We vragen het ook maar aan U, behoedt U de deuren van onze mond
dat er niets verkeerds binnenkomt. Bewaar
u onze ogen voor besmetting. We bidden
voor ouderen en kwetsbare groepen die thuis
nu met ons verbonden zijn. Voor opa’s,
oma’s, vaders, moeders, met wie we zo van
doen hebben die soms al de hele week thuis
zitten. Geef dat deze vreemde tijd ook voor hen
een impuls mag zijn om anderen te bellen,
toch in contact te staan.
We gedenken hen die financieel getroffen zijn
de ZZP-ers die thuis zijn komen te zitten. Wij bidden voor een luisterend oor voor ondernemers en bestuurders, directies in het bedrijfsleven.
Er is ook zoveel spanning en onrust daar.
Zegen hen die werkzaam zijn in
belangrijke sectoren die ons land zo
goed mogelijk draaiende moeten houden
We bidden U voor onze leiders in het land
die op hun tenen lopen, soms oververmoeid dreigen te raken. We zagen het in afgelopen week bij minister Bruins. Heere, dank U wel dat hij zich tot het uiterste heeft mogen inzetten. Wat bijzonder
dat hij achter het katheder flauwviel.
God wat geeft U mensen veel kracht om
tot het uiterste te gaan en wij bidden u
versterk de slappe handen, de trage
knieën, de vermoeide harten.
Laat mensen zich in zwakheid overgeven
en ook op tijd hun grenzen aangeven.
Geef onze minister-president
taal in de mond om ons land te helpen.
Mogen wij Heere, in de weken die
komen, ook een verwijzing horen uit zijn
mond naar U de levende God in wiens
handen deze schepping is?
Zegen burgemeester Segers, het gemeentelijk

beleidsteam, mensen die nadenken over openbare orde, gezondheidszorg. Zegen het digitale
overleg. Geef Heere dat het internet goed mag blijven werken. Dat de online verbinding niet uit

zal vallen. Dat zou nog veel meer problemen geven. Wij danken U voor al die mogelijkheden
die er zijn. Dat zijn de grote lichtpunten. DankUwel. We bidden voor politie, hulpdiensten,

ambulance. Stimuleer saamhorigheid in onze samenleving, initiatieven van verbinding, vrijwillige hulpdienst,
onderlinge gezelligheid, telefoontjes,kaartjes, blikken van mensen, inzamelingsacties, kinderen die kaarten schrijven of maken. Heere, zegen al die mooie momenten.

Geef dat deze tijd ons ook terugbrengt naar de basis, terug tot U, terug tot elkaar.
Wij danken U dat U die God bent die
zegt ‘Ik kom eraan, Ik ben over U bezorgd, Ik kom snel naar je toe’.

U bent met ons begaan, hebt mededogen met ons. Uw stem schudt ons wakker.
Geef ons allen die hartelijke ommekeer
naar U. U laat ons nieuw doordenken dat het eindtijd is. En de ziekte gaat vooruit en de
koorts volgt U op de voet zoals Habbakuk dat zegt: de volkeren beven, verrotting is in de beenderen, maar Heere wij zullen gerust in de dag

van de benauwdheid wachten op Uw onze God.
Kom, kom dan haastig ook vanmorgen door Uw woord en Geest in onze huiskamers als we meeluisteren, meekijken of zoals de kinderen spelen op de grond
of kleuren aan tafel.
Zegen ons, o God. We hadden vanmorgen anders avondmaal gehad. Brood en wijn mogen gebruiken. Heere, we moeten het ons ontzeggen vanmorgen.
Zie het als een vasten, o God.
We roepen U aan met vasten en bidden.
We laten het brood en de wijn staan. Het is
een tenhemelschreiend teken, o God.
Ontferm U over ons land, over de kerk
over ons persoonlijk. Laat vanmorgen uw
woord meer dan levend brood zijn voor ons,

meer dan wijn zijn. Laat het levende wijn
zijn in onze harten. Dat het ons zal doorstromen. Dat Uw woord ons zal troosten. Christus die voor ons de weg ging naar Golgotha om eenzaam en alleen voor ons te sterven.
O God, U bent die Christus die het alleen heeft gedaan om ons te redden.
Om een volk te redden dat angstig is.
Laat ons zien op Jezus Christus.
We geven ons aan U over.
We hebben niemand anders dan U alleen
Kom Heere! Uit genade.

Amen​.