Nu de scholen gesloten zijn en de kinderen thuisonderwijs ontvangen hebben we als Driestar hogeschool een project met Bijbelvertellingen opgezet. De komende weken wordt er elke ochtend om 9.00 uur een Bijbelvertelling uitgezonden. Een pabo-student vertelt een Bijbelverhaal uit de lijdenstijd. Kinderen en hun ouders kunnen de lesdag thuis elke dag beginnen met het kijken en luisteren naar een Bijbelvertelling.
Kijk mee! Dan kunnen nog veel meer kinderen en ouders kijken en luisteren en daarna samen spreken over wat verteld is.
Een prachtige manier om invulling te geven aan de huisgodsdienst en zo elke dag het thuisonderwijs mee te starten.