Aanmelden voor VBW!

Een gift voor de zondagse eredienst overmaken?

Geef je op voor een kerkdienst!

Wilt u het werk van Jaap & Mieke in Zuid-Soedan steunen?

Ga naar maf.nl/dewith om het formulier in te vullen of maak uw bijdrage over op

NL80ABNA0555315487
t.n.v. MAF Nederland
o.v.v. 176 Steundfonds De With

Nieuwsbrief maart 2021

De nieuwsbrief editie maart 2021 van het college van kerkrentmeesters is beschikbaar. Lees hem hier.

Collectebonnen bestellen

Het is weer mogelijk om collectebonnen te bestellen. Dit doet u via ‘bestellen’ in het menu of door op deze link te klikken.

Collecte

In verband met het coronavirus hebben we een collectepagina gemaakt. Hier kunt u uw gift overmaken voor beide collecten. Via een verdeelsleutel worden de bedragen naar het juiste doel overgemaakt.

Doneren_kerk_grootammers

Lees over onze kerk

De Zaaier is een wekelijks verzamelblad van actuele informatie over het kerkenwerk van verschillende kerken uit de regio.

De Drieluik wordt eens per kwartaal uitgegeven. Elke Drieluik bevat een thema waarover geschreven wordt en verschillende gemeenteleden uitgelicht worden.