Geef je op voor een kerkdienst!

Wilt u voor de zondagse eredienst een gift overmaken, klik dan hieronder!

Opgave formulier voor catechisatie, klik dan hieronder!

Opgave Bijbelstudie

Geef u hier online op voor het aankomende Bijbelstudieseizoen 2020-2021. U kunt volledig coronaproof deelnemen.

Startweekend 2020

Het startweekend komt er weer aan! Klik hier verder voor het opgaveformulier.

kerk_groot_ammers_banken

Wees welkom in de kerk!

Het is weer mogelijk om live de kerkdiensten bij te wonen! Lees hier verder over opgeven voor een kerkdienst en richtlijnen wanneer u een kerkdienst bijwoont.

Collecte

In verband met het coronavirus hebben we een collectepagina gemaakt. Hier kunt u uw gift overmaken voor beide collecten. Via een verdeelsleutel worden de bedragen naar het juiste doel overgemaakt.

Doneren_kerk_grootammers

Lees over onze kerk

De Zaaier is een wekelijks verzamelblad van actuele informatie over het kerkenwerk van verschillende kerken uit de regio.

De Drieluik wordt eens per kwartaal uitgegeven. Elke Drieluik bevat een thema waarover geschreven wordt en verschillende gemeenteleden uitgelicht worden.