Actie Vrijwillige Bijdrage 2022

VluchtelingenWerk | Reisverslag NL- Polen – NL

Een gift voor de zondagse eredienst overmaken?

Verbouwing kerk

In week 44 en 45 zijn de banken geplaatst. Bekijk hier de foto’s!

kerk_groot_ammers_glas_in_lood_druivenper

Drieluik December

De Drieluik editie december 2021 is hier online te lezen. Het thema is ‘vol verwachting’.

Collectebonnen

Het is mogelijk om collectebonnen te bestellen. Dit doet u via ‘bestellen’ in het menu of door op deze link te klikken.

Collecte

In verband met het coronavirus hebben we een collectepagina gemaakt. Hier kunt u uw gift overmaken voor beide collecten. Via een verdeelsleutel worden de bedragen naar het juiste doel overgemaakt.

Doneren_kerk_grootammers

Lees over onze kerk

De Zaaier is een wekelijks verzamelblad van actuele informatie over het kerkenwerk van verschillende kerken uit de regio.

De Drieluik wordt eens per kwartaal uitgegeven. Elke Drieluik bevat een thema waarover geschreven wordt en verschillende gemeenteleden uitgelicht worden.