Geef je op voor een kerkdienst!

Wilt u voor de zondagse eredienst een gift overmaken, klik dan hieronder!

kerk_groot_ammers_banken

Wees welkom in de kerk!

Het is weer mogelijk om live de kerkdiensten bij te wonen! Lees hier verder over opgeven voor een kerkdienst en richtlijnen wanneer u een kerkdienst bijwoont.

kerk_groot_ammers_glas_in_lood_druivenper

De Waarheidsvriend

Lees hier de digitale versie van de Waarheidsvriend met corona-gerelateerde artikelen, ter toerusting en bezinning.

Vrijwillige hulpdienst, juist nu!

In deze tijden waarin het coronavirus om zich heen grijpt willen wij als vrijwilligers hulp bieden aan kwetsbare mensen en ouderen. Doe mee! Lees hier verdere informatie.

Collecte

In verband met het coronavirus hebben we een collectepagina gemaakt. Hier kunt u uw gift overmaken voor beide collecten. Via een verdeelsleutel worden de bedragen naar het juiste doel overgemaakt.

Doneren_kerk_grootammers

Lees over onze kerk

De Zaaier is een wekelijks verzamelblad van actuele informatie over het kerkenwerk van verschillende kerken uit de regio.

De Drieluik wordt eens per kwartaal uitgegeven. Elke Drieluik bevat een thema waarover geschreven wordt en verschillende gemeenteleden uitgelicht worden.